$pline[Line]

Hytera Voice Storage

VM-3-HYT1
Voice Storage Module for Hytera TC-780 & TM-800 Radios

Midian's VM-3 is a voice storage module that can record up to 3 minutes of audio. It plugs into Hytera's TC-780 portable radio and TM-800 mobile radio.

<More Info>

Voice Storage Module for Hytera TC-780 & TM-800 Radios